PRIVACY EN COOKIE VERKLARING

Monique van Leeuwen

Monique van Leeuwen neemt de beveiliging van persoonsgegevens serieus. Daarom heeft zij deze Privacy en Cookie Statement opgesteld om je te informeren over de waarborgen van Monique van Leeuwen bij de verwerking van persoonsgegevens.

Verwerking persoonsgegevens door Monique van Leeuwen

Op de website www.moniquevanleeuwen.nl en bij het afnemen van diensten en producten van Monique van Leeuwen laat je (persoons)gegevens achter. Monique van Leeuwen vraagt alleen om de meest noodzakelijke gegevens. Je mailadres is nodig om je bijvoorbeeld een e-book of uitnodiging voor een online training te kunnen sturen; je voornaam wordt gebruikt om e-mails te personaliseren.

Monique van Leeuwen kan persoonsgegevens over jou verwerken doordat je (persoonlijk dan wel via een bedrijf) diensten [en/of producten] van Monique van Leeuwen bestelt en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt.

Monique van Leeuwen kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Contactgegevens: Monique van Leeuwen gebruikt jouw naam, bedrijfs- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met je te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening [en de levering van producten].
Indien je daarvoor expliciete toestemming hebt gegeven, voegt Monique van Leeuwen de contactgegevens toe aan de lijst van abonnees van de nieuwsbrief van Monique van Leeuwen. In de nieuwsbrief zijn relevante artikelen opgenomen, informatie over diensten en/of producten van Monique van Leeuwen en aanverwante zaken. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.
 • Bezoekersgegevens: op de website van Monique van Leeuwen (hierna aangeduid als: de Website) worden de bezoekgegevens [waaronder jouw IP-adres] bijgehouden. Kijk onder het kopje Cookie van dit document voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens op de Website.
 • Betaalgegevens: Monique van Leeuwen gebruikt jouw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer [en creditcardgegevens], voor het verwerken van betalingen in het kader van een overeenkomst.]

Delen met derden

Monique van Leeuwen kan voor de volgende doelen persoonsgegevens delen met derden:

 • Dienstverleners: Monique van Leeuwen deelt de persoonsgegevens met de ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor Monique van Leeuwen correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Deze bedrijven kunnen in Nederland, in Europa maar ook buiten Europa gevestigd zijn. Met bedrijven die in opdracht jouw gegevens verwerken, sluit Monique van Leeuwen een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Monique van Leeuwen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Ten slotte verstrekt Monique van Leeuwen jouw persoonsgegevens aan andere derden, uitsluitend na jouw nadrukkelijke toestemming.
 • Overheidsinstanties: Op verzoek van overheidsinstanties zal Monique van Leeuwen de persoonsgegevens verstrekken, indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving.

Cookies

Monique van Leeuwen maakt bij het aanbieden van diensten [en producten] op de Website gebruik van diverse soorten cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van jouw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat je als bezoeker kan worden herkend, telkens als je de Website bezoekt.

Je kunt in je internetbrowser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de Website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen van de Website minder of niet meer toegankelijk voor je zijn. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

De volgende cookies worden gebruikt op de Website:

 • Monique van Leeuwen maakt gebruik van functionele cookies die de benodigd zijn voor een goede werking van de Website.
 • Monique van Leeuwen maakt tevens gebruik van functionele cookies die het bestellen van diensten [en/of producten] vereenvoudigen (zoals het bewaren van de inhoud van jouw winkelwagen)
 • Met jouw toestemming plaatst Monique van Leeuwen tracking cookies op jouw apparatuur, die kan worden opgevraagd zodra je een website uit het netwerk van Monique van Leeuwen bezoekt. Hierdoor kan Monique van Leeuwen te weten komen dat je naast de Website ook op de betreffende andere website(s) uit het netwerk van Monique van Leeuwen bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar] dient om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.
 • Monique van Leeuwen maakt onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics). Via deze cookies krijgt Monique van Leeuwen inzage in het bezoek aan de Website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kan Monique van Leeuwen de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van de Websitebezoekers. Lees hier over het privacy beleid van Google: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ en over het specifieke privacy beleid van Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl
 • De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De verkregen informatie wordt met inbegrip van het IP-adres overgebracht naar en door Google opgeslagen op diens servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google daartoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden informatie namens Google verwerken. Monique van Leeuwen heeft hier geen invloed op. Monique van Leeuwen heeft Google geen toestemming gegeven om de via Monique van Leeuwen verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Ministerie van Handel van de Verenigde Staten. Dit programma houdt in dat een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens wordt gewaarborgd door Google.
 • Ten slotte zijn op de website cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn, Facebook en Twitter. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien je gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken of te tweeten.

Links naar andere websites

Op de Website kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. Monique van Leeuwen draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die je bezoekt.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Monique van Leeuwen bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor Monique van Leeuwen jouw persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, zeven jaar bewaard te worden. Andere informatie wordt na één (1) jaar danwel één (1) jaar na afloop van de overeenkomst bewaard.

Na afloop van de bewaartermijn vernietigt Monique van Leeuwen jouw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar power@moniquevanleeuwen.nl. Monique van Leeuwen zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, schriftelijk op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

Monique van Leeuwen neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Monique van Leeuwen heeft veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Als je de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, je aanwijzingen hebt van misbruik van jouw persoonsgegevens door Monique van Leeuwen of als je meer informatie wenst over de beveiliging van de door Monique van Leeuwen verwerkte persoonsgegevens, neem dan contact op met Monique van Leeuwen via power@moniquevanleeuwen.nl.

www.moniquevanleeuwen.nl is een website van Monique van Leeuwen. Monique van Leeuwen is als volgt te bereiken:
Telefoon: 06-41271234, E-mailadres: power@moniquevanleeuwen.nl. 

Klachten

Indien je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Monique van Leeuwen, verzoekt Monique van Leeuwen je om zo snel mogelijk contact met via power@moniquevanleeuwen.nl.  Wij zullen binnen vier weken schriftelijk reageren. Indien je het niet eens bent met onze reactie, kun je een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen

Monique van Leeuwen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy en cookie statement. Lees daarom regelmatig het privacy en cookie statement voor een update.